Corona informatie

Zomer 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Beatrixschool.

De cijfers van Coronabesmettingen dalen gelukkig. Dat betekent dat vanaf 26 juni veel maatregelen komen te vervallen en we steeds meer terug gaan naar ‘normaal’. Tussen kinderen onderling hoeft er geen afstand meer worden gehouden en mag er onderling gespeeld worden. Dus geen cohorteringsmaatregelen meer. En mondkapjes hoeven we op school niet meer te dragen. 

Welke regels gelden nog wel?

We moeten nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen ten aanzien van hygiëne en gezondheid blijven wel van kracht. Dat houdt onder andere in:

– regelmatig en goed handen wassen

– Niezen en hoesten in de elleboog

– Bij klachten thuis blijven en jezelf laten testen

– Personeel houdt onderling 1,5 meter afstand.

– Kinderen mogen trakteren, maar moeten zelf de traktatie ’s ochtends mee kunnen nemen de school in. 

Wat te doen bij besmetting

Geef zo snel mogelijk door aan school als uw kind besmet is met het coronavirus.

De richtlijnen van het RIVM voor de test- en quarantaineadviezen voor contacten van een positief getest persoon blijven gelden. De GGD bepaald dan ook welke (nauwe) contacten in quarantaine moeten en wie zich moeten laten testen. 
Gelukkig is het afgelopen jaar het niet voorgekomen dat er een hele klas in quarantaine moest, maar houdt er rekening mee dat dit nog steeds mogelijk kan zijn. 

 

Het halen en brengen van de kinderen

In school moeten we als volwassenen 1,5 m afstand van elkaar houden. Daarom is het nog niet mogelijk dat ouders hun kind naar de klas brengen. Dan zijn er teveel ouders op hetzelfde moment in de school. De kleuters die nog niet zo goed zelf naar binnen kunnen worden door eigen personeel naar binnen gebracht. Maar het afgelopen jaar hebben we ervaren dat heel veel kinderen heel goed zelf naar binnen kunnen. Een compliment!  Heeft u een vraag voor de meester/juf dan bent u welkom om even binnen te komen. 

Een vriendelijk verzoek voor iedereen die op de fiets komt: Ga niet op plekken staan waar kinderen op de fiets, of auto’s langs moeten. Wacht zoveel mogelijk op de stoep. We vragen ook van u allen, om op de parkeerplaats niet bij elkaar te gaan staan! Houd 1,5 meter afstand! Daarvoor leggen we echt de verantwoordelijkheid bij u als ouder.

Thuisblijf regels- gezondheid leerlingen

De RIVM-adviezen en richtlijnen passen wij zoveel mogelijk toe bij ons op school.

Als uw kind verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) heeft, die passen bij hooikoorts, astma of chronische verkoudheid en verder geen andere verschijnselen dan mag hij/zij naar school. 

Zij moeten thuisblijven als:

  • Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
  • Als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
  • Het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  • Het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
  • Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

LET OP:
Wanneer een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, passend bij Corona, dan gaat het kind naar huis. Ook als wij de verkoudheid als ernstig ervaren, nemen wij contact op en moet hij /zij direct door een ouder/verzorger worden opgehaald.

Ziekte van leerkrachten

Bij ziekte van onze medewerkers doen wij er natuurlijk van alles aan om vervanging te regelen. Het is deze tijd, met een tekort aan onderwijspersoneel niet altijd mogelijk. Als vervanging onmogelijk te regelen is, laten wij u dit uiteraard z.s.m. weten.

Gesprekken

Oudergesprekken zullen online worden georganiseerd. Mocht het toch beter zijn om de gesprekken op school te houden, dan zullen we de RIVM adviezen zoveel mogelijk hanteren.

 

Tot slot

Sinds maart 2020 heeft het Coronavirus invloed op onze samenleving en dus ook op onze school. Het vraagt elke keer weer anticiperen op de nieuwe maatregelen. 

We zijn dankbaar dat het afgelopen jaar, ondanks Corona, goed is verlopen en dat de kinderen zo weinig mogelijk hinder hebben ondervonden. Schoolreisjes, kamp konden doorgaan en gelukkig hoefde tot nu toe, geen enkele klas in quarantaine. 

Nu met de zomervakantie voor de boeg is het spannend hoe het nieuwe schooljaar zal verlopen. Iedereen met reisplannen naar het buitenland wordt geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat land te controleren op www.nederlandwereldwijd.nl. Ouders/verzorgers en onderwijspersoneel voor wie een quarantaine-advies geldt na een verblijf in het buitenland, mogen niet op school of op het schoolplein komen. 

Dankbaar sluiten we het schooljaar af en met vertrouwen gaan we het nieuwe schooljaar tegemoet.     

Een hartelijke groet namens het hele team van de Beatrixschool.

Harmina Manenschijn