Corona informatie

Januari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Beatrixschool.

We zijn erg blij dat 10 januari de scholen weer open zijn. We hopen dat het niet nodig is dat we weer in een Lock Down gaan. Het blijft elke keer spannend. Bij teveel besmettingen in een klas kan het voorkomen dat we, op advies van de GGD, toch een klas naar huis moeten sturen en dat de hele groep in quarantaine moet. Op zulke momenten zullen we weer over gaan naar online lesgeven. Mocht u met uw gezin in quarantaine zitten, dan kijken we per situatie wat er mogelijk is op dat moment om thuisonderwijs te verzorgen. 

Zelfde regels als voor de kerstvakantie.

Voor de basisscholen gelden dezelfde afspraken als voor de verlengde kerstvakantie. het gaat om de volgende regels:

* Leerlingen met milde neusverkoudheid of andere coronaklachten moeten thuisblijven en zich (laten) testen.

* Leerlingen van groep  6,7 en 8 dragen mondkapjes in de gang, net als het onderwijspersoneel.

* Voor leerlingen van de groepen 6,7, en 8 geldt: twee keer per week thuis een preventieve zelftest doen. Als de test positief is, gaat de persoon en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen in de GGD-teststraat. Als de test negatief is, kan de leerling of leraar naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Kinderen kunnen op school zelftesten meekrijgen naar huis.

* Daarnaast gelden nog steeds de basismaatregelen.  

Wat te doen bij besmetting

Geef zo snel mogelijk door aan school als uw kind besmet is met het coronavirus.

De richtlijnen van het RIVM voor de test- en quarantaineadviezen voor contacten van een positief getest persoon blijven gelden. De GGD bepaald dan ook welke (nauwe) contacten in quarantaine moeten en wie zich moeten laten testen. 

Het halen en brengen van de kinderen

In school moeten we als volwassenen nog  1,5 m afstand van elkaar houden. De ervaring heeft geleerd dat kleuters zelfstandiger worden als ze zelf naar binnen gaan. Ook zorgt het voor meer rust in de klas en in de gangen bij binnenkomst. Er wordt ouders/verzorgers wel gelegenheid geboden om de kinderen naar binnen te brengen, maar beperk dit tot 1 a 2 keer per week. Kinderen die voor het eerst naar de Beatrixschool gaan mogen de eerste twee weken wel naar binnen worden gebracht. 

Een vriendelijk verzoek voor iedereen die op de fiets komt: Ga niet op plekken staan waar kinderen op de fiets, of auto’s langs moeten. Wacht zoveel mogelijk op de stoep. 

Trakteren

Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te worden. Wilt u met de leerkracht overleggen wanneer en hoe laat uw kind mag trakteren? De traktatie meegeven is prima, maar u  mag het als ouder/verzorger ook langsbrengen op school. De verjaardagskaart die een kind mag uitzoeken wordt beschreven door de leerlingen van de groep. Traktatie voor alle leerkrachten is niet nodig (een eventuele kleine bijdrage voor de zending is beter besteed), maar de kinderen mogen wel aan de ‘verjaardagstafel’ zitten. De leerkrachten kunnen dan alsnog hun naam op de verjaardagskaart schrijven.  

Ziekte van leerkrachten

Bij ziekte van onze medewerkers doen wij er natuurlijk van alles aan om vervanging te regelen. Het is deze tijd, met een tekort aan onderwijspersoneel niet altijd mogelijk. Als vervanging onmogelijk te regelen is, laten wij u dit uiteraard z.s.m. weten. Als we geen vervanging hebben zijn we genoodzaakt om de klas naar huis te sturen. 

Tot slot

Sinds maart 2020 heeft het Coronavirus invloed op onze samenleving en dus ook op onze school. Het vraagt elke keer weer anticiperen op de nieuwe maatregelen. 

We zijn dankbaar dat het de afgelopen twee jaar, ondanks Corona, relatief goed is verlopen en dat de kinderen zo weinig mogelijk hinder hebben ondervonden. Schoolreisjes, kamp, de boekenmarkt, natuuruitjes en de (vervroegde) Kerstviering hebben toch allemaal plaatsgevonden. Tot nu toe hebben we 3 keer meegemaakt dat een klas in quarantaine moest.  

We hopen dat dit schooljaar Corona steeds minder invloed heeft op de samenleving en dat we gezond naar school kunnen. 

Een hartelijke groet namens het hele team van de Beatrixschool.

Harmina Manenschijn