Corona informatie

Najaar 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Beatrixschool.

We zijn erg blij met de versoepelingen voor het basisonderwijs m.b.t. de coronaregels. Vanaf maandag 20 september hoeft niet meer de hele klas in quarantaine als één kind in de klas besmet is. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan.

Welke regels gelden nog wel?

De basisregels blijven gelden op basisscholen, net als in de rest van de samenleving; bij verkoudheidsklachten met koorts/ en of hoesten moet een leerling of leerkracht zich laten testen in de GGD-teststraat en wie positief test, gaat in quarantaine. 

Wat te doen bij besmetting

Geef zo snel mogelijk door aan school als uw kind besmet is met het coronavirus.

De richtlijnen van het RIVM voor de test- en quarantaineadviezen voor contacten van een positief getest persoon blijven gelden. De GGD bepaald dan ook welke (nauwe) contacten in quarantaine moeten en wie zich moeten laten testen. 

Het halen en brengen van de kinderen

In school moeten we als volwassenen nog  1,5 m afstand van elkaar houden. De ervaring heeft geleerd dat kleuters zelfstandiger worden als ze zelf naar binnen gaan. Ook zorgt het voor meer rust in de klas en in de gangen bij binnenkomst. Er wordt ouders/verzorgers wel gelegenheid geboden om de kinderen naar binnen te brengen, maar beperk dit tot 1 a 2 keer per week. Kinderen die voor het eerst naar de Beatrixschool gaan mogen de eerste twee weken wel naar binnen worden gebracht. 

Een vriendelijk verzoek voor iedereen die op de fiets komt: Ga niet op plekken staan waar kinderen op de fiets, of auto’s langs moeten. Wacht zoveel mogelijk op de stoep. 

Trakteren

Traktaties hoeven niet meer voorverpakt te worden. Wilt u met de leerkracht overleggen wanneer en hoe laat uw kind mag trakteren? De traktatie meegeven is prima, maar u  mag het als ouder/verzorger ook langsbrengen op school. De verjaardagskaart die een kind mag uitzoeken wordt beschreven door de leerlingen van de groep. Traktatie voor alle leerkrachten is niet nodig (een eventuele kleine bijdrage voor de zending is beter besteed), maar de kinderen mogen wel aan de ‘verjaardagstafel’ zitten. De leerkrachten kunnen dan alsnog hun naam erop zetten. 

Ziekte van leerkrachten

Bij ziekte van onze medewerkers doen wij er natuurlijk van alles aan om vervanging te regelen. Het is deze tijd, met een tekort aan onderwijspersoneel niet altijd mogelijk. Als vervanging onmogelijk te regelen is, laten wij u dit uiteraard z.s.m. weten.

Tot slot

Sinds maart 2020 heeft het Coronavirus invloed op onze samenleving en dus ook op onze school. Het vraagt elke keer weer anticiperen op de nieuwe maatregelen. 

We zijn dankbaar dat het afgelopen jaar, ondanks Corona, goed is verlopen en dat de kinderen zo weinig mogelijk hinder hebben ondervonden. Schoolreisjes, kamp konden doorgaan en we hebben maar 1 keer meegemaakt dat een klas in quarantaine moest.  

We hopen dat dit schooljaar Corona steeds minder invloed heeft op de samenleving en dat we gezond naar school kunnen. 

Een hartelijke groet namens het hele team van de Beatrixschool.

Harmina Manenschijn