Aanmelden

Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool?

Wij organiseren jaarlijks een open huis voor ouders/verzorgers, die op zoek zijn naar een basisschool voor kun kind, of hun kind willen aanmelden. Dit schooljaar hebben wij op donderdag 20 januari 2022 Open Huis.

In de plaatselijke pers en de diverse kerkblaadjes wordt deze datum ook bekend gemaakt, evenals in onze wekelijkse nieuwsbrief “de Nieuwslander”. Vanzelfsprekend is er voor u dan de gelegenheid om vrijblijvend kennis te maken met onze school. We leiden u rond en kunnen uw vragen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Wilt u tussentijds uw kind aanmelden, neemt u dan vooraf contact op met ons. U kunt op school een aanmeldformulier afhalen of hier downloaden.

Als uw kind is ingeschreven hoort u ongeveer vier weken voor de vierde verjaardag, of voor de zomervakantie, wanneer uw zoon of dochter voor het eerst wordt verwacht. Uw kind mag vooraf een paar dagdelen komen kennismaken. U krijgt hierover bericht van school.

 .Voorbeeld van afbeelding

Open Huis
20 januari 2022

Op Donderdag 20 januari houden wij open huis voor ouders/verzorgers waarvan hun kind 4 jaar wordt tussen 01-08-2022 en 01-10-2023. 

Als u op 20 januari de school wilt bezoeken om kennis te maken dan moet u hiervoor een afspraak maken. Dit i.v.m. de coronamaatregelen. 

Dit kan telefonisch (m.u.v. de kerstvakantie) 0548 540677 of mailen naar onze school: directie@beatrixschoolrijssen.nl 

Ouders zijn welkom tussen 15.30-17.30 en van 18.30 – 20.30 uur. De kennismaking/rondleiding duurt ongeveer een half uur.

U kunt het aanmeldformulier vooraf downloaden via de website van de school of via www.pcporijssen.nl en invullen. Wilt u het formulier voorzien van handtekeningen van beide ouders/verzorgers? Op school ligt ook het formulier gereed om in te vullen. We hopen op veel belangstelling! Als u een broertje of zusje wilt aanmelden, zonder het open huis te bezoeken, wilt u dan wel het aanmeldformulier invullen en inleveren?

Indien er meer opgave is dan dat wij plek hebben op school, dan krijgen gezinnen waarvan al een kind bij ons op school zit, voorrang. Vervolgens kijken we naar de gezinnen die in ‘onze wijk’ wonen. Bij voldoende plek zijn ook andere gezinnen welkom.