Aandacht en belangstelling

Aandacht en belangstelling hebben voor elkaar

Samen

Aandacht voor elk individueel kind vinden we belangrijk, maar we zijn niet op onszelf. Een school ben je samen. Samen spelen, samen leren, samen werken. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor elkaar. We zijn een Kanjerschool en geven dan ook Kanjerlessen. Die lessen hebben als doel het bevorderen van onderling vertrouwen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid, wederzijds respect en een prettig schoolklimaat.

Wij zijn een kanjerschool!

Kanjerschool

Vertrouwen is ontzettend belangrijk. De leerkrachten van onze school bevorderen het vertrouwen in elkaar. Vertrouwen is de basis voor rust, sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Vanuit dit vertrouwen leren wij om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dit doen wij door gedrag te benoemen en te stimuleren goed gedrag uit te dragen.

Wij werken daarom met petten in de onder- en middenbouw, zodat de kinderen aan de hand van de kleur van een pet hun gedrag leren herkennen. In de bovenbouw staat het benoemen van gedrag centraal. 

Mindset

Een goede mindset draagt bij aan een positief schoolklimaat. ‘Ik denk dat ik het kan’ is zoveel sterker dan geen vertrouwen hebben in een goede afloop. Daarom werken wij vanuit een Growth-mindset. Wij zien kansen in nieuwe situaties en proberen het positieve hieruit te halen en mee te nemen naar de volgende situatie.

Meer informatie over