Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Voor schooljaar 2023-2024 heeft het schoolbestuur, met instemming van de GMR, besloten de vrijwillige ouderbijdrage vast te stellen op € 20,-.  

Als meer kinderen uit een gezin bij ons naar school gaan, geldt een maximale bijdrage van € 60,- (er wordt dus maximaal voor 3 kinderen bijgedragen).  

Voor kinderen die na 1 januari voor het eerst naar school gaan, geldt een bijdrage van € 10,-.  

Mocht dit bedrag problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met school.  

Deze bijdrage wordt gebruikt voor de extra activiteiten voor de kinderen, die niet door het ministerie van OC&W betaald worden. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de Christelijke vieringen of het Sinterklaasfeest met zich meebrengen.  

De ouderbijdrage is vrijwillig. Betaling is geen voorwaarde om aan bepaalde schoolactiviteiten deel te mogen nemen.