Toekomstgericht onderwijs

We stellen ambities om onderwijs te bieden

Toekomstgericht

Naast een stevige basis hebben de kinderen ook nog andere bagage nodig voor de toekomst. De samenleving verandert, dit biedt kansen, maar vraagt ook nieuwe vaardigheden. We willen met ons onderwijs de kinderen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. Engels, Cultuur, Natuur, ICT, Wetenschap en Techniek zijn meer onderdeel geworden van ons lesprogramma. Kinderen zelf laten ontdekken en ervaren. Een creatief vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving, waarin kinderen gestimuleerd worden om zelf oplossingen te bedenken.

21-Eeuwse vaardigheden

Kennis en vaardigheden die van belang zijn om kinderen voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij worden samengevat onder de noemer ’21e-eeuwse vaardigheden’.

Machines en robots nemen steeds meer werk van ons over. We zijn er ons van bewust dat we leerlingen klaar moeten maken voor deze nieuwe maatschappij. ICT, wetenschap en techniek, programmeren en een andere manier van denken, zijn allemaal vaardigheden die later goed van pas komen. Vanaf 2021 leren we de leerlingen ook programmeren. Met de juiste materialen bieden we een leerlijn programmeren van groep 1 t/m 8. Bijvoorbeeld door te werken met de Bee-Bot en Botley en het programmeren met de microbit. 

Daarnaast investeren we ook in de nodige middelen. We hebben op dit moment voor elke leerling een  Chromebooks en 18 iPads in de school. We beschikken over software om kinderen te helpen op ieder vakgebied en op elk leerniveau. ICT is bij ons op school een leermiddel, we zetten het in om net dat beetje extra te bieden wat een leerling nodig heeft. Onder aanvoering van onze ICT-coördinator Eric Seppenwoolde gaan we mee met de nieuwste ontwikkelingen.

Wetenschap en Techniek leent zich perfect voor creatief en probleemoplossend denken, ook één van de onderdelen in de 21e-eeuwse vaardigheden. Wij werken samen met de stichting Zwaluwstaarten en Reggesteyn en besteden jaarlijks veel aandacht aan techniek en wetenschap. Dirk Jan Boers, onze W&T specialist stuurt ons als team hierin aan. De kinderen bouwen, ontwerpen en knutselen dingen in elkaar. Heeft u wel eens een waterpas gemaakt? Wij wel!

Meer informatie over