Chistelijke identiteit

Werken en handelen vanuit een christelijke identiteit

Ieder kind uniek

De waarden en normen die we uitdragen en voorleven, vinden hun oorsprong in het Woord van God: de Bijbel. Het gaat om liefde, trouw, eerlijkheid, zorg en respect. We ervaren de verschillen tussen kinderen als waardevol, omdat elk kind uniek is. We laten de kinderen kennis maken met, en leren hen open te staan voor, het wonderlijke en mooie van God, de schepping, zichzelf en de ander. Elke schooldag wordt begonnen met gebed. We zingen en leren christelijke liederen. We vertellen uit de Bijbel en brengen de kinderen Bijbelkennis bij. Vanzelfsprekend wordt er ook aandacht besteed aan de christelijke feestdagen door middel van vieringen en vertellingen. Met de commissie School en Kerk bereiden we vieringen voor waarbij ook ouders worden uitgenodigd.

Meer informatie over