Medezeggenschapsraad

MR

Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. In de MR zitten ouders en onderwijzend personeel. Onze MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelgeleding).

De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.

Voor een aantal schoolzaken heeft de MR instemmingbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR hiermee moet instemmen voordat de school deze schoolzaken kan uitvoeren.

Enkele voorbeelden zijn:

  • De schoolgids
  • Het schoolplan
  • Het bestuursformatie plan
  • Het schoolveiligheidsplan
  • Het jaarverslag.

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Voor de MR vergadering wordt de directeur van de school uitgenodigd om de te behandelende stukken toe te lichten en de vragen te beantwoorden. Een samenvatting van de MR vergaderingen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en in de toekomst op de website gezet.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft voor de MR, kunt u MR-leden natuurlijk persoonlijk aanspreken.

Per email kunt u de MR ook benaderen: mr@beatrixschoolrijssen.nl

In de oudergeleding van de MR zitten Ellen Woolderink, Jorien Dannenberg en Marieke Blokhuis. 

In de personeelsgeleding zitten Marloes Steenbergen, Annemieke van Putten en Marjan Harbers.

GMR

Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging, wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid.

In de GMR zitten Jelmar Beltman (leerkracht) en Toine Raasveld.

De leden van de MR stellen zich aan u voor:

Marieke Blokhuis

Hallo allemaal,

Mijn naam is Marieke Blokhuis, getrouwd met Lex en moeder van Sep en Liv. 

In het dagelijkse leven ben ik met veel plezier werkzaam bij Geran Access Products in Rijssen. Ik ben hier verantwoordelijk voor een gedeelte van de verkoop van onze producten. 

Ik zie er naar uit om deel uit te gaan maken van de MR en maak graag kennis met jullie!

Ellen Woolderink

Mijn naam is Ellen Woolderink, ik ben getrouwd met Mark Jan en moeder van Douwe en Eefke. In het dagelijks leven werk is als assurantieadviseur in Rijssen.

Belangrijk van een school vind ik uiteraard kwalitatief goed onderwijs, maar zeker ook dat kinderen zich er prettig voelen en zich veilig en goed kunnen ontwikkelen. Onze kinderen brengen veel van hun tijd door op school en deze ervaring is van grote waarde voor hun toekomst.

Namens alle ouders wil ik graag actief een bijdrage leveren aan een goede én gezellige school voor zowel de kinderen, ouders als leerkrachten. Zijn er zaken die jij graag besproken wilt zien in de MR, laat het mij gerust weten.

Jorien Dannenberg

Mijn naam is Jorien Dannenberg, getrouwd met Mark en moeder van Lauri en Luuk. 

Een fijne schooltijd waar er gewerkt wordt aan een stevige basis met aandacht voor het kind en de omgeving is belangrijk. 

Vanuit mijn beroep als orthopedagoog binnen het onderwijs wil ik dan ook graag de kritische vragen stellen en zo goed mogelijk meedenken als het om visie en inhoud gaat.

Het is goed om zaken bespreekbaar te maken en om als ouders je mening/ervaring te laten horen. Zo helpen we de school (en dus onze kinderen) ook weer verder. Dus…schroom niet, je mag mij (ons) altijd benaderen.