Medezeggenschapsraad

MR

Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. In de MR zitten ouders en onderwijzend personeel. Onze MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 personeelsleden (personeelgeleding).

De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.

Voor een aantal schoolzaken heeft de MR instemmingbevoegdheid. Dit houdt in dat de MR hiermee moet instemmen voordat de school deze schoolzaken kan uitvoeren.

Enkele voorbeelden zijn:

  • De schoolgids
  • Het schoolplan
  • Het bestuursformatie plan
  • Het schoolveiligheidsplan
  • Het jaarverslag.

De MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Voor de MR vergadering wordt de directeur van de school uitgenodigd om de te behandelende stukken toe te lichten en de vragen te beantwoorden. Een samenvatting van de MR vergaderingen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en in de toekomst op de website gezet.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft voor de MR, kunt u MR-leden natuurlijk persoonlijk aanspreken.

Per email kunt u de MR ook benaderen: [email protected]

In de oudergeleding van de MR zitten Lisa Goorman, Jorien Dannenberg en Marieke Blokhuis. 

In de personeelsgeleding zitten Marloes Steenbergen, Annemieke van Putten en Marjan Harbers.

GMR

Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de vereniging, wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid.

In de GMR zitten Jelmar Beltman (leerkracht) en Toine Raasveld.

De leden van de MR stellen zich aan u voor:

🌼 Jorien Dannenberg 🌼

Onze MR wordt geleid door Jorien, een energieke motor met een passie voor onderwijs. Zij is de onderwijskenner van ons trio. Ze heeft een achtergrond in de orthopedagogie en werkt als IB’er op een school voor gespecialiseerd basisonderwijs.

Als moeder van twee kinderen op de Beatrixschool, weet ze wat er speelt binnen onze muren. Jorien is altijd de eerste om nieuwe ideeën aan te dragen en heeft een talent om mensen samen te brengen.

📚 Lisa Goorman 📚

Lisa is onlangs toegetreden als het derde lid van de oudervertegenwoordiging in de MR. Haar dochter is al een aantal jaren een leerling op de Beatrixschool. In haar dagelijkse leven werkt Lisa als psychomotorisch therapeut (PMT) bij ZorgAccent. Gedurende enkele jaren heeft ze deze functie ook vervuld in het (speciaal) basisonderwijs in Rijssen. Haar rijke kennis en ervaring vormen een waardevolle aanvulling op onze MR.

Lisa heeft het vermogen om met een brede blik het overzicht te behouden en is sterk in het verstrekken van advies en het nemen van beslissingen.

💫 Marieke Blokhuis💫

Marieke heeft veel plezier in haar werk bij Geran Access Products, waar ze verantwoordelijk is voor een deel van de verkoop. Als moeder van twee kinderen die de Beatrixschool bezoeken, voelt ze zich extra gemotiveerd om betrokken te zijn bij de school.

Binnen de Medezeggenschapsraad (MR) brengt Marieke een positieve, maar kritische benadering naar voren. In de MR is Marieke een nuchtere aanwezigheid, die ons steeds herinnert aan het belang van kritisch denken en actieve betrokkenheid bij de groei van onze school.

Samen vormen Jorien, Lisa en Marieke het kloppende hart van de oudergeleding van onze Medezeggenschapsraad. Ze zijn gedreven om de belangen van onze leerlingen, ouders en docenten te behartigen en van de Beatrixschool een nog betere plek te maken.

Heb je ideeën, suggesties of gewoon zin in een gezellig praatje? Aarzel niet om contact op te nemen met Jorien, Lisa of Marieke.

                                                                                                           🌈 #SamenSterk #BeatrixschoolMR 🌈